Bigg.Assist

Başvuru Koşulları

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan;

Aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir: