Bigg.Assist

BiGG.ASSIST Destekleri

BiGG.ASSIST Hizmet Birimi TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI'na başvurmak isteyen girişimci adaylarına iş fikri geliştirme, nitelikli iş planı hazırlama ve hazırlanan başvuruların Tübitak'a iletilmesi süreçlerinde çeşitli destekler verir. BiGG.ASSIST bu desteklerini, TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI kapsamında destek alan girişimcilere, proje yönetimi ve Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi gibi konularda aynen devam ettirir. Ayrıca iş planı yetersiz bulunan girişimcilere de, iş fikirlerinin ve planlarının analiz edilip, geliştirilmesi konularında da destek verir. BiGG.ASSIST Hizmet Birimi tarafından verilen destekler aşağıdaki gibi sıralanabilir.